Misyon

Üniversitenin misyonu, çok kültürlü toplumumuzda bilgi ve bilim üretmenin yanı sıra farklı kültürel değerleri yaşatmak ve öz benliğimizi muhafaza etmektir.

Bu bağlamda, Üniversitenin temel misyonu, özgür ve bilimsel düşünme gücüne yatkın, çağdaş bilgi ve becerilere sahip, sosyal sorumluluk sahibi, insan haklarına saygılı genç eğitim kadrolarının oluşturulmasına katkı sağlayacak, uluslararası müfredatlar aracılığıyla kaliteli eğitim ve bilimsel faaliyet yürütmektir. Uluslararası ve ahlaki değerlere sahip, araştırıcı, demokratik ve laik devlet ilkelerine bağlı, ulusal ve uluslararası alanda rekabet etmeye, geleceği şekillendirmeye ve bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısını artırmaya hazır nitelikli ve yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Üniversite, öğretim, araştırma ve yayıncılıkta yüksek akademik standartlar oluşturmak için farklı kültürler ve bilgi arasında dostluklar geliştirmek için bir köprüdür. Uygulanan Avrupa ve uluslararası standartlar, uluslararası müfredat, uluslararası personel ile Üniversite, toplumun gelişiminde etkin bir rol üstlenmek ve bu doğrultuda katkıda bulunmayı kendine misyon edinmiştir.


Akademikİşbirliklerimiz

Istanbul Teknik Universitesi
Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi