ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ
KUZEY MAKEDONYA - GOSTİVAR
Prof. Dr. Fadıl HOCA
KURUCU REKTÖRÜ

      Prof. Dr. Fadıl Hoca: 1963 Gostivar (Kuzey Makedonya) doğumludur. Lisans eğitimini Üsküp Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Eski Türk Edebiyatı anabilim dalında, doktora eğitimini ise Üsküp “Kiril ve Metodiy” Devlet Üniversitesinde tamamlayıp aynı üniversitede, öğretim üyesi olarak 1989-2019 tarihleri arasında ders vermekle birlikte, 2010-2013 tarihleri arasında İştip’in “Gotse Delçev” Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak da çalıştı.

  Şimdiye kadar 4 farklı kitabı olmakla beraber, değişik ulusal ve uluslararası dergilerde ve farklı dillerde (Türkçe, Makedonca, Srpça, İngilizce, Rusça) olmak üzere 80’in üzerinde makaleleri yayımlanmıştır. “ŞAR VARDAR” İlim, Kültür ve Sanat Vakfının kurucu üyesidir.

  ADEKSAM – Eğitim ve Kültür merkezinin 2000 – 2004 Başkanı, 2005-2015 tarihleri arası El-Hilal Yardımlaşma Teşkilatının YK üyesi ve 2004-2008 MATÜSİTEB’in (Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği) Genel başkanı olarak görev yapmıştır.

  2008 – 2012 Türk Demokratik Partisi Danışma Kurul Üyesi olarak görev aldı. Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma dergisi “HİKMET”in 2009-2019 tarihleri arasında Genel Editörlüğü yanısıra, birçok Uluslararası Hakemli dergilerde Bilim ve Hakem Kurulu üyeliğini yapmıştır.

2013 yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Eğitim Bakanlığı tarafından Kuzey Makedonya’da yılın akademisyeni seçilmiştir.

2014 yılında, Ankarada Türkiye Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu tarafından, Türk Dünyası Kültür Hizmeti ödülüne layık görüldü.

2015 yılında, Prizren’de (Kosova) “Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülüne” layık görüldü.

2013-2017 tarihlerinde Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından düzenlenen Mezunıyet sınavlarının heyet başkanlığını yürüttü. 

2019-2020 döneminde Güneydoğu Avrupa Üniversiteler Birliği ACEU’nun dönem başkanlığını yürüttü.

2017-2022 yıllarında Makedonya Adalet Bakanlığı dahilinde yeminli tercumanlık heyet başkanlığı icra etti.

2014 - 2022 yılına kadar Uluslararası VİZYON Üniversitesinin iki dönem Kurucu Rektörlük görevini icra etti.

2022 yılında Kuzey Makedonya - Gostivar Belediyesi tarafından Bilim ve Eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalarına istinaden üstün hizmet ödülüne layık görüldü.

2023 yılında Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Türk Diline Hizmet Ödülüne layık görüldü .

Evli ve iki çocuk babasıdır.


Kurucu Rektörün Mesajı

            Değerli Talebelerimiz,

          Avrupa ve Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Avrupa ve Balkanlar, yerelde ise Makedonya’da yaşayan tüm azınlıkların de yer aldığı sorunlardan ve sıkıntıların en başında, yükseköğrenimde eğitim sorunu yer almaktadır. Buna istinaden, kurulan Uluslararası VİZYON Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip, eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon sağlanacak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ettirmek, asıl gayemizdir.

Uluslararası VİZYON Üniversitesinin temel önceliği olarak, sizlerin daha iyi eğitim almanız ve mesleki hayatınıza daha iyi hazırlanmanızdır. Biz Üniversite olarak, sizleri Avrupa ve küresel rekabete hazırlama konusunda elimizden gelen gayreti ve çabayı göstermeye çalışacağımızı bildirir, sizleri birer VİZYON mezunu olarak saygı ve hürmetlerimizle selamlıyoruz.

Link: KUZEY MAKEDONYA ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ - REKTÖRÜN RÖPORTAJI
Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Kuruluş Amacı
Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Açılış Töreni
test

Akademikİşbirliklerimiz

Istanbul Teknik Universitesi
Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi