Şar Vardar Vakfı


ŞAR VARDAR VAKFI BAŞKANI Prof. Dr. Mensur Nuredin
ŞAR VARDAR VAKFI BAŞKAN YRD. Mefail Recep


"ŞAR VARDAR" İLİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFININ KURULUŞ AMACI

Makedonya'da İlim, Kültür ve Sanat alanında, Türk toplumunun beklentilerinin giderilmesi için 10 Şubat 2014 yılında Merkezi Gostivar'da bulunan Şar-Vardar İlim, Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.

Makedonya'da ilk ve orta öğretimde sonra yüksek öğrenimde anadilde Türkçe eğitim veren müesseselerin olmayışı, gelecek nesillerin perspektiflerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Bu bağlamda yerelde Makedonya, genelde ise Balkan ülkelerine hitap edecek, eğitim dili Türkçe olacak bir üniversitenin kurulması Şar Vardar vakfının esas amacıdır.

İşsizliği bertaraf etmek, asimilasyonu durdurmak, göçü durdurmak, refahı artırmanın en ideal yolu eğitimdir.

Balkan ve Makedonya Türk Gençliğine yeni bir eğitim perspektifi ve Makedonya, Türkiye ve dünyanın muhtelif üniversitelerinden yüksek eğitim tahsili yapan genç kadrolara iş imkanı sağlamak.

Yurt dışında okuyan talebelerin Makedonya'ya geri dönebilmesini sağlamak dolayısıyla, Makedonya'dan Türk beyin göçünü yanısıra, toplu göçü de durdurabilmek amaç edinilmiştir.

Akademikİşbirliklerimiz

Istanbul Teknik Universitesi
Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi